Info o soutěži ZDE

Pravidla Soutěže Výbavička snů 1/2012 - 1.část

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela jasně a závazně upravuje pravidla Soutěže s názvem „Výbavička snů 1/2012“, která probíhá na webových stránkách www.ultrababy.cz.

Pravidla Soutěže jsou závazná pro všechny, kteří se zúčastní Soutěže „Výbavička snů 1/2012“. Registrací
a odesláním soutěžní fotografie každý účastník potvrzuje, že se s pravidly seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

Vyhlašovatel:
Media Park, s. r. o. se sídlem: Kroftova 18, 150 00 Praha 5, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109408
(dále jen „Vyhlašovatel“)

Název soutěže:
Soutěž Výbavička snů 1/2012

Trvání soutěže:
Soutěž na webových stránkách www.ultrababy.cz trvá od 23. března 2012 do
24. června 2012.

Princip soutěže:
Registrovaní uživatelé vkládají fotografie na web www.ultrababy.cz. Odborná komise vybírá nejoriginálnější fotografie. Padesát komisí vybraných fotografií bude odměněno.

Podrobná pravidla Soutěže „Výbavička snů 1/2012“

Stránky
Pojmem Stránky rozumíme webové stránky www.ultrababy.cz.
Soutěžící
Soutěžícím se může stát žena starší 18 let věku, která vložila na Stránky soutěžní fotografii a prokáže, že v průběhu Soutěže byla těhotná. Za důkaz se považuje potvrzení o trvání těhotenství od specializovaného lékaře/gynekologa ve formě Těhotenské průkazky Soutěžícího nebo rodného listu dítěte v případě, že Soutěžící v období trvání Soutěže nebo v období před jejím vyhlášením již porodila. Toto potvrzení se Soutěžící zavazuje v případě získání výhry předložit Vyhlašovateli a na jeho základě bude výhra Soutěžícímu předána.
Soutěžící smí vkládat pouze fotografii, ke které vlastní autorská práva. V případě, že tato práva nevlastní a fotografii vloží na stránky, nese veškerou odpovědnost spojenou s porušením této jeho povinnosti.
Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži a/nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny, resp. budou Vyhlašovatelem ze Soutěže vyloučeni.

Partner
Je taková společnost, která se podílí na realizaci soutěže finančním nebo nefinančním plněním a je uvedena na Stránkách jako Partner.

Odborná komise
Je skupina osob složená ze zástupců Vyhlašovatele a Partnerů. Členové Odborné komise hodnotí soutěžní fotografie, kontrolují dodržování pravidel Soutěže
a rozhodují v situacích, které jsou s nimi v rozporu.

dále na 2.část

Anketa

Před prvním UTZ jsem…
 
62%
 
33%
 
4%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.