Info o soutěži ZDE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PORTÁLU www.ultrababy.cz - 1.část

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Media Park, s. r. o., se sídlem Praha 5, Kroftova 18, PSČ 150 00, IČ: 27376371, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 109408 (dále jen „MP“) disponuje uživatelskými právy k internetové doméně ultrababy.cz a provozuje server Ultra Baby dostupný na URL adrese http://www.ultrababy.cz (dále také jen „Portál“).

Účelem těchto všeobecných smluvních podmínek je stanovit pravidla pro využívání služeb Portálu a komunikaci Uživatelů prostřednictvím Portálu za současného vymezení vzájemných práv a povinností MP a Uživatele Portálu. Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují jak na Uživatele, tak na Registrované uživatele ve smyslu definic uvedených v čl. II.


II. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely smluvní spolupráce mezi MB a Uživatelem mají následující pojmy uvedený význam:

„Uživatel“ je jakákoliv fyzická osoba, která navštíví Portál a je pouze pasivním příjemcem informací a služeb Portálu.

„Registrovaný uživatel“ je jakákoliv fyzická osoba, která se registruje za účelem využívání rozšířených služeb Portálu tím, že MP poskytne své vybrané osobní údaje, e-mailovou adresu. Registrovaný uživatel je oprávněn aktivně se podílet na tvorbě obsahu Portálu v rozsahu stanoveném těmito všeobecnými smluvními podmínkami.

„Registrace“ je dvoufázový proces zadání a zaslání osobních kontaktních údajů Uživatele za akceptace těchto všeobecných smluvních podmínek v rámci uzavírání Smlouvy. Registrace sestává z fáze zadání údajů Uživatelem a z fáze potvrzení ze strany MP. V případě, že údaje, které Registrovaný uživatel zadal při Registraci, přestanou odpovídat skutečnosti, je Registrovaný uživatel oprávněn kdykoli takové údaje opravit.

„Stránka aplikace“ je webová stránka umístěná na Portálu
s jedinečnou URL adresou, sloužící jako administrativní rozhraní pro komunikaci Uživatele s MP, jejímž prostřednictvím dochází
k zadávání konkrétního obsahu informací, které Registrovaný uživatel šíří prostřednictvím Portálu a zároveň prostřednictvím Stránky aplikace Registrovaný uživatel využívá služby Portálu.

„Služba Portálu“ je služba MP, kterou prostřednictvím Portálu jednotlivým Registrovaným uživatelům poskytuje a nabízí MP v souladu
s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, přičemž podmínky poskytování každé služby Portálu mohou být samostatně upraveny pro každou službu Portálu. Služby Portálu jsou zejména Newslettery
a Fotogalerie, MP je oprávněna služby Portálu dle svého uvážení rušit, přidávat i měnit služby Portálu.

„Newsletter“ je služba Portálu, jejímž prostřednictvím MP zasílá Registrovaným uživatelům redakční i obchodní informace, které se týkají zejména těhotenství a vývoje dětí. Součástí Newsletterů mohou být i další sdělení MP nebo třetích osob.

dále na 2.stranu

Anketa

Před prvním UTZ jsem…
 
62%
 
33%
 
4%
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.